Spletno trenerstvo

Za vstop v vaš coaching profil se morate prijaviti v vaš račun z aktivno naročnino za online coaching.

Vprašalnik lahko izpolnijo le prijavljene osebe z aktivno naročnino za online coaching.

POGOSTA VPRAŠANJA

Kaj je online coaching?

Online coaching oz. spletno trenerstvo je sodelovanje z bodybuilding trenerjem na daljavo, večinoma preko spleta. Sodelovanje pomeni, da je trener neposredno vključen v proces in potek dela stranke, ter vodi/nadzira proces vse do rezultata. Coach tekom procesa zbira informacije na podlagi oddanih poročil iz strani stranke in na njihovi osnovi prilagaja način dela oz. sam proces, da je optimalen in kar se da učinkovit za doseganje najboljšega možnega rezultata v najkrajšem možnem času s povdarkom na zdravju.
Sodelovanje je omejeno na minimalno časovno periodo, trajanje pa ni omejeno. Minimalna časovna perioda je 3 mesce, zaželjeno je pa daljše obdobje, saj coaching ni namenjen hitrim preobrazbam ampak dolgoročnemu planu dela, ki vodi skozi daljše obdobje na optimiziranem planu in podvarku na zdravju. Cilj coachinga je prav tako razvoju znanja stranke, zato strmimo k širjenju informacij, znanja in dolgoročnim ciljem ter spoznavanju delovanja svojega telesa.
Sodelovanje poteka izključno preko spleta na daljavo z uporabo spletne aplikacije, do katere ima dostop vsaka stranka, ki je v sodelovalnem razmerju s trenerjem. Za sam proces sodelovanja je potrebno dosti doslednosti, natančnosti in same angažiranosti stranke, saj uspešno delovno razmerje temelji na dobri komunikaciji. Poročila se oddajajo na dogovorjeno časovno periodo, ki jo določi trener, na podlagi ciljev stranke in procesa. Sodelovanje NE vključuje osebnih treningov in osebnih srečanj trenerja in stranke v živo, razen če trener to priporoča zaradi različnih razlogov - npr. priprave na tekmovanje. Kot pogoj pristopa k sodelovanju je obvezno poznavanje pravilne izvedbe vaj in odbrop do vadbenega prostora, ki zagotavlja vsaj osnovno opremo za izvajanje bodybuilding treningov.